Home » » ฝนสั่งฟ้า

ฝนสั่งฟ้า

ฝนสั่งฟ้า (2528)47 โปรดักชั่น เสนอ…
ผลงานสร้างของ อัมพร ประทีปเสน

ที่ใด…มีรัก ที่นั่น…มีทุกข์
ที่ใด…ไร้รัก…ที่นั่น…ไร้ทุกข์
แต่มนุษย์นั้นหรือสุดจะหลีกได้
ดินแดนแห่งความหนาวและดอกไม้บาน
นิยามรักของสองหนุ่มสาว…เริ่มขึ้นแล้ว…

ฝนสั่งฟ้า

บทประพันธ์ โดย “ฐิติพร”
นำแสดงโดย สองดาราคู่ขวัญคู่ใหม่
เอกกวี ภักดีวงษ์ สุนทรี กุลสุนทร
ร่วมด้วย ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล,
ไพลิน จินดานุช, อัจฉรา จินดานุช, กริช ธรรมราช,
วิโรจน์ โกมลสิงห์, บุญส่ง พ่วงพิพัฒน์, พิมพ์พันธุ์ วรัญญา,
ด.ช.บอย เนติลักษณ์ และ ม.ล.ธิติพันธุ์ สุริยง
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
อัมพร ประทีปเสน กำกับการแสดง
แมวไทยโปรดักชั่น จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น