Home » » องค์บาก 2

องค์บาก 2
องค์บาก 2

เนื้อเรื่องย่อ: เหตุการณ์เกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทียนเป็นบุตรของสีหเดโช และนางไปล่ ทั้งคู่ถูกทรยศและเสียชีวิตต้วยน้ำมือของพระยาราชเสนาตั้งแต่เทียนยังเด็ก เขาจึงเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของเชอนัง หัวหน้ากองโจรผาปีกครุฑ ผู้รับเขาเป็นลูกบุญธรรม เทียนได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ผสมผสานกับวิชาโขน โดยการฝึกสอนของครูบัว

นักแสดง:

ทัชชกร ยีรัมย์ …. เทียน 
สรพงศ์ ชาตรี …. เชอนัง 
นิรุตต์ ศิริจรรยา …. ครูบัว 
ศรัณยู วงศ์กระจ่าง …. พระยาราชเสนา 
สันติสุข พรหมศิริ …. ขุนสีหเดโช 
พริมรตา เดชอุดม …. พิม 
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา …. ไอ้เหม็น 
ชูพงษ์ ช่างปรุง …. ภูติสางกา 
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ …. องค์รักษ์เกราะทอง 
ปัทมา ปานทอง …. นางไปล่ 
สุรชัย จันทิมาธร  
อัครเดช รอดวินิจ  
ชีวิน อัจฉริยะฉาย  
ศักดิ์ชาย ใจรัศมี  
สุรินทร์ สุวรรธน์  
ณัฐดนัย กองทอง …. เทียนวัยเด็ก 
ปริญญาพร ครามเขียว …. พิมวัยเด็ก 

ความยาว: 115 นาที

วันที่เข้าฉาย: 4 ธันวาคม 2551

Share this article :

แสดงความคิดเห็น