ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ความรักไม่มีขาย

ความรักไม่มีขาย

ความรักไม่มีขาย (2520)


อิงค์นันท์ภาพยนตร์ เสนอ

มานิตย์ อิงคนันท์ อำนวยการสร้าง
ความรักไม่มีขาย
ของ อรชร
จากนิตยสาร บางกอก
นำแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์ อรัญญา นามวงษ์
มานพ อัศวเทพ สายัณห์ จันทรวิบูลย์
พิมพา น่านรำไพ, พิภพ ภู่ภิญโญ, กฤษณะ อำนวยพร
และตลก 4 สี สีเผือก, ศรีสุริยา, สีหมึก และเทพ เทียนชัย
ส.อาสนจินดา กำกับการแสดงอย่างสุดฝีมือ
มานิตย์ อิงคนันท์ ดำเนินงาน
บุญสิทธิ์ ปญญาหลังค์ ที่ปรึกษา
อิงค์นันท์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...