Home » » เก้าล้านหยดน้ำตา

เก้าล้านหยดน้ำตาเก้าล้านหยดน้ำตา

เมโทรฟิล์ม เสนอ

ภาพยนตร์เพลงยิ่งใหญ่ของ 2 นักร้องขวัญใจวัยรุ่น
ดอน สอนระเบียบ-เศรษฐา ศิระฉายา
เก้าล้านหยดน้ำตา
ของ วรชัย-จงรักษ์
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เศรษฐา ศิระฉายา ดอน สอนระเบียบ
ดวงชีวัน โกมลเสน วิชชุตา เธียรโสภณ
ร่วมด้วย ธงชัย มิตรประชา, วงทอง ผลานุสนธิ์,
เอื้อ, กมล, สมโภชน์, ปราจีน ทรงเผ่า,
วงดนตรี P.M.5 และวงดนตรี HOT PEPPER
วรชัย ธรรมสังคีติ อำนวยการสร้าง
กมลพันธ์ สันติธาดา สร้างบท
พิชัย น้อยรอด ดำเนินงานสร้าง
ศิริ ศิริจินดา ที่ปรึกษา
ธีระ แอคะรัจน์-ปรีชา ชื่นชม ถ่ายภาพ
สายยนต์ ศรีสวสัสดิ์ กำกับการแสดง
ณรงค์ ทองธิว จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น