Home » » มนต์กากี

มนต์กากี


มนต์กากี (2515)

*หนังเรื่องแรกของสันติ คราประยูร
และลักษมี เพ็ญแสงเดือน
พระพิราพภาพยนตร์ เสนอ
มนต์กากี
บทประพันธ์ของ อ้อย อัจฉริยกร
ฮิตในนิตยสาร “ดวงดาว”
นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
ขอแนะนำ สันติ คราประยูร ลักษมี เพ็ญแสงเดือน
และ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์,
สุมาลี ทองหล่อ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สิงห์ มิลินทราศัย,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ธัญญา ธัญญลักษณ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
ชื้นแฉะ, อุ่นเรือน ธรรมานนท์, เทอด ดาวไท
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
เสนอ-พนมศิลป์ คราประยูร อำนวยการสร้าง
ส.คราประยูร กำกับการแสดง
ถวิล ผลโยธิน ที่ปรึกษา
บุญเรือง จำนงค์อุดม ประสานงาน
ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทวีป

Share this article :

แสดงความคิดเห็น