Home » » สิงห์เหนือเสืออีสาน

สิงห์เหนือเสืออีสาน

สิงห์เหนือเสืออีสาน (2534)เชิงชายภาพยนตร์ เสนอ
สิงห์เหนือเสืออีสาน
พันนา ฤทธิไกร ประกายมาศ หงษ์ทอง
กฤษณา นฤมล, สมภพ สมก่อ, ฉัตร มงคลชัย,
รัดใจ ชัยมงคล, เป้า ปรปักษ์, เฉียบ ไชโย
พร้อมทีมสตั้นท์แมนเสี่ยงตาย
ที่ปรึกษา โน้ต เคอี
อำนวยการสร้าง เกษร ศรยานยนต์
ถ่ายภาพ ก้องเกียรติ อัศวินิกุล
กำกับการแสดง อมตะ
*ใบปิดวาดโดย ประวัติ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น