ค้นหาบล็อกนี้

Home » » เพชรสองคม

เพชรสองคม


เพชรสองคม (2529)

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ

เด็ดต่อเด็ด ดังต่อดัง แซบจังสะใจ
เพชรสองคม
สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ลักษณ์ อภิชาติ ปรางค์ ประภัสสร
ศิริพร โมกขเวส (จอย), ไกร ครรชิต, ชุมพร เทพพิทักษ์,
ฉัตร มงคลชัย, พู ยิ้มแป้น, วิลาสิณี และดาวยั่ว จริยา จุรินทร
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
อำนาจ พยัพเมฆ อำนวยการสร้าง
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...