ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ปลาบู่ทอง 2527

ปลาบู่ทอง 2527


ปลาบู่ทอง (2527)


วิษณุภาพยนตร์ เสนอ
สร้างใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเก่าหลายเท่านัก!
ปลาบู่ทอง
ในพระราชนิพนธ์
สุริยา ชินพันธ์ พิศมัย วิไลศักดิ์ สมภพ เบญจาธิกุล
เพ็ญยุภา มณีเนตร, อัมพวัน ศิริวิไล, ปิยะรัตน์ สุขวิไล,
ฉัตร มงคลชัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, จันทิมา,
รุ่งโรจน์, ชุลี, ประวิทย์
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
วิษณุ นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง
วิเชียร วีระโชติ กำกับ
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...