Home » » 10 คงกระพัน

10 คงกระพัน

10 คงกระพัน (2527)



พรพระพรหม ภูมิใจเสนอ
มหาเฮง มหามันส์ มหาฮา มหาสนุก
วัชระ กำกับ
10 คงกระพัน
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ทวนธน คำมีศรี
สินจัย หงษ์ไทย ลักษณ์ อภิชาติ
ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ภิญโญ ปานนุ้ย,
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมชาติ ประชาไทย, ศศิธร ปิยะกาญจน์,
พิภพ ภู่ภิญโญ, เพชร ไพบูลย์สิน, อังคาร นรเดช,
เชาว์ อภิชาติ, ปิยะวดี จันทร์เพ็ญ, มาดา รัศมี,
ลลิตา รักประกอบ, อุมา ประชาชื่น,
ธนาธิป สร้างบท
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
ประพนธ์ เหลืองศรีพงศ์ อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์



Share this article :

แสดงความคิดเห็น