Home » » วัยดิบ

วัยดิบวัยดิบ (2532)
ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น
โดย เชาว์ มีคุณสุต
วัยยังน้อย มันอันตรายที่เกิดเป็นคน
วัยดิบ
พระพยอมกัลยาโณ มอบธรรมะแสบถึงกึ๋น
บดินทร์ ดุ๊ก ศราวุธ เก่งทุกทาง ลีลาวดี วัชโรบล
สุเชาว์ พงษ์วิไล, จั่นเพชร จรูญโรจน์, ท้วม ทรนง,
เล็ก ทรงพล, ซูกุด น้ำทิพย์, กฤช เศษผัน, สายใจ จั่นเพชร
กิตติชัย ผู้กำกับ “สารวัตรเถื่อน” กำกับการแสดง
ผลิตโดยทีมงานชัยแอนด์ชา
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น