Home » » ฟ้าทลายโจร

ฟ้าทลายโจร


ฟ้าทลายโจร (2532)


CK โปรดักชั่น
สมศักดิ์ภาพยนตร์ สร้าง
เมื่อทำให้ฟ้าพิโรธ..แล้วอย่าหาว่า ฟ้าโหด..
ฟ้าทลายโจร
“ศักดิ์มรกต” กำกับ
สรพงศ์ ชาตรี ดวงเดือน จิไธสงค์
พบนางเอกใหม่ อัจฉราวรรณ เลิศพงษ์งาม
ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย,
เป้า ปรปักษ์, คำตัน
สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัฒน์ อำนวยการสร้าง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย POJ

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น