Home » » ฝนสั่งฟ้า 2494

ฝนสั่งฟ้า 2494ฝนสั่งฟ้า

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
5 กันยายน 2494
ฉายที่ พัฒนากร
ผู้ประพันธ์ พันธ์จันทร์
ผู้กํากับ พรานบูรพ์
ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด

เค้าเรื่อง
“ดูชีวิตรักของชายอาภัพกับสาวเกาะสมุย”

นักแสดง
สงวน รัตนทัศนีย์ เป็น เจิม
เจริญ แสงสุวรรณ เป็น แสง
สาลี สมคะเน เป็น เจียน
พรรณี พิมพ์เนียม เป็น ปราณี
บุญชอบ, เสถียร, พรรณี

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 5 กันยายน 2494 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น