Home » » เหมยฟ้าบางกอก

เหมยฟ้าบางกอกเหมยฟ้าบางกอก

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
26 พฤษภาคม 2498
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง จ.ส.ภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง เสนาะ ชีราพร
ผู้ประพันธ์ สําเนา หิริโอตัปปะ

เค้าเรื่อง
“ชีวิตรักรันทด ของเหมยวัยรุ่นผู้อาภัพ ภายใต้ฟ้าเมืองไทย”

นักแสดง
สุรชาติ ไตรโภค, ดุษดี บุนนาค,
ประกอบ โพธิโสภณ, เจริญ โทณวณิช

ที่มา มูลนิธิหนังไทย

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น