Home » » แหกค่ายโลกีย์

แหกค่ายโลกีย์แหกค่ายโลกีย์ (2527)

ภาพยนตร์สร้างเพื่อศักดิ์ศรีของ “ลูกผู้หญิง” ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

เอส.วี.โปรดักชั่น สร้าง
แหกค่ายโลกีย์
ของ แจ๊ค หนุ่ม
นำโดย ธนิต พงษ์มนูญ, วัลลภ สุขสมบูรณ์, มานพ อัศวเทพ,
ดี๋ ดอกมะดัน, ดู๋ ดอกกระโดน, ฉัตร มงคลชัย,
อภิกา สิงห์วิชัย, แววตา ทัศดาว, เพ็ญแข วิไลพร,
ชบา เพชรศริ, โอมา กี๊ปสัน, รพีพรรณ จันทรา
ขอแนะนำดาวรุ่งหญิง พัชรนี รพีพรรณ
ศราวุฒิ วุฒิชัย สร้าง-กำกับ
“ยศรังสี” กำกับบท
“พันธุ์ 75” กำกับศิลป์
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
ศรีแพรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น