Home » » ถิ่นคาวเลือด

ถิ่นคาวเลือดถิ่นคาวเลือด


ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
1 มกราคม 2495
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง (ห้องฉายเล็ก)
บริษัทสร้าง บริรักษ์ภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง จันทร์เพ็ญ
ผู้กํากับ เอิบ กันตะถาวร
ผู้เขียนบท เอิบ กันตะถาวร
ผู้ถ่ายภาพ ผะอบ ฤกษสะสาร

เรื่องย่อ
เมื่อบัญชีรายได้ของบริษัทไทยป่าสัก ที่สาขานครเชียงใหม่ หายไปจํานวนมาก ทางบริษัทได้ส่ง สด กับ เทพ ไปตรวจสอบหาความจริง โดยมี นิดา ภริยา ของสดร่วมเดินทางไปด้วย
เมื่อไปถึงสดกับเทพได้พบ พนัศผู้จัดการสาขา ของบริษัท และตรวจพบหลักฐานส่อไปในทางทุจริต มากมาย แต่พนัศกับพรรคพวกไหวตัวทัน จึงฆ่าปิดปาก เทพกับนิดา แล้วป้ายความผิดให้สด เมื่อสดไม่มีหลักฐาน ยืนยันความบริสุทธิ์ จึงหลบหนีการจับกุมเข้าป่าและได้ พบกับ เสือเผื่อน เสือเพื่อนรู้สึกถูกชะตาสดจึงให้ที่พัก บัวคํา บุตรสาวของเสือเผื่อนแอบชอบสด ทําให้ลูกน้อง ของเสือเผื่อนอิจฉา จึงจ้องเล่นงานสด ทําให้สดมีศัตรูทั้ง ภายในและภายนอก แต่ในที่สุด สดก็ล้างแค้นพนัศได้ สําเร็จ

นักแสดง
ไพลิน โพธิ์ไทร, ปฐม คุณะดิลก

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น