Home » » ดาวพระศุกร์ 2537

ดาวพระศุกร์ 2537

นักแสดง:

สกาวใจ พูนสวัสดิ์ ดาวพระศุกร์
รักษ์สุดา สินวัฒนา ศศิประภา
วีรยุทธ รสโอชา อรรถ
สกุลรัตน์ ใจซื่อ ดาวพระศุกร์ (เด็ก)
เอก อัครชัย พล.ต.พีรยุทธ
เกรียว ไกลมาก ภาคย์

วันที่เข้าฉาย: 25 มิถุนายน 2537

ดาวพระศุกร์ พ.ศ. 2509
ดาวพระศุกร์ พ.ศ. 2524

Share this article :

แสดงความคิดเห็น