Home » » นักฆ่าตาปิศาจ

นักฆ่าตาปิศาจ


S.K.โปรโมชั่น  เสนอ

มนต์อาถรรพ์จากประกายไฟในดวงตา

ร้อนระอุไปทั้งป่าและขุนเขา

มันคือสื่อแห่งความตาย!

นักฆ่าตาปีศาจ

นำโดย นางเอกตุ๊กตาทอง 2 ปีซ้อน 

ธิดา ธีระรัตน์

พบพระเอกตุ๊กตาทอง  ลิขิต เอกมงคล

สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, สมุย ไกรสุข, ภคินี สุนทรนาถ, 

ทวน ทวนทอง, วิทยา กลิ่นขจร, บรรจง พงษา, 

เหม เวชยันต์, ปัทมา ดารา และพิมพ์ โสภา

ยศ นคร  ถ่ายภาพ

แสงสร รวยรุ่ง  อำนวยการสร้าง

เด่น ดวงตะวัน  กำกับการแสดง

นักแสดง:

ลิขิต เอกมงคล  
ธิดา ธีรรัตน์  
สินาภรณ์ พิไลลักษณ์  
สมุย ไกรสุข  
Share this article :

แสดงความคิดเห็น