ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ขุนศึก

ขุนศึก

ขุนศึก

ชื่อภาษาอังกฤษ Sema The.Warrior.Of.Ayodhaya

บทประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม และ สุมทุม บุญเกื้อ

นักแสดง:

วรวิทย์ แก้วเพชร …. เสมา 
สาวิณี ภู่การุณ …. เรไร 
จรัญ งามดี …. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง …. หมู่ขุน 
ศิริวัฒน์ ชีวสุทธิ์ …. สมเด็จพระเอกาทศรถ 
โกวิท วัฒนกุล …. ขุนรณฤทธิ์ 

วันที่เข้าฉาย: 17 ตุลาคม 2546

ดูหนังไทยเรื่อง ขุนศึก เต็มเรื่อง แบบถูกลิขสิทธิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

เลือดไทย

  Release Date: 15 พฤษภาคม 2484 Producer: ราชบุรีภาพยนตร์ Screenwriter: ป. ศรีสมวงศ์ Starring: ประคอง เกตุรายนาค, ภักดิ์ มหาสารินนท์ ...