Home » » กำนันเสือบางนกแขวก

กำนันเสือบางนกแขวก


ไทยธนามูฟวี่พิคเจอร์  สร้าง

กำนันเสือบางนกแขวก

สรพงศ์ ชาตรี  เผ่าพันธุ์ พรพิสิฐ

จันทร์เพ็ญ วงษ์ธรรม, วรารักษ์ ขวัญเมือง

สไปรท์  กำกับ

*ใบปิดวาดโดย  ทองดี

นักแสดง:

สรพงศ์ ชาตรี  
เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ  

วันที่เข้าฉาย: 15 มกราคม 2537

Share this article :

แสดงความคิดเห็น