Home » » แก่นกลาสี 2479

แก่นกลาสี 2479

 

  • Release Date: 1 มกราคม 2479
  • Director: พอใจ วสุวัต, หลวงกลการเจนจิต
  • Producer: ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
  • Screenwriter: พอใจ วสุวัต


 

ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์ พอใจ วสุวัต
ผู้กํากับ หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัต
ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต
ผู้ลําดับภาพ พอใจ วสุวัต
ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์
ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต,
นายเรือตรีเด็ก สิทธิทัศน์,
ประจวบ อมาตยกุล
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์
ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์คําร้อง จํารัส รวยนิรันต์

เรื่องย่อ
จ่าโทว่อง นักเรียนใหม่โรงเรียน ชุมพลทหารเรือถูก จ่าโทเอื้อม เขม่น ทันทีที่เห็นหน้า ทั้ง สองมีเรื่องชกต่อยเป็นประจํา โดยที่ต่างคนต่างไม่ทราบ ว่ากําลังคบผู้หญิงคนเดียวกันคือ ศรีสวาท ต่อมาทั้งสอง ได้รับเลือกให้ไปปฏิบัติราชการรับเรือตอร์ปิโดที่ประเทศ อิตาลี ระหว่างการเดินทางจ่าโทเอื้อมประสบอุบัติเหตุแต่ทั้งสองจึงยุติการทะเลาะกันนับแต่นั้นเป็นต้นมา จ่าโทว่องเปิดใจเรื่องคนรักทําให้จ่าโท เอื้อมรู้ความจริง จ่าโทว่องจึงเสียสละศรีสวาทให้แก่จ่าโท เอื้อม แต่ขณะที่อยู่ต่างเมืองจ่าโทเอื้อมนึกสนุกไปจีบสาว อิตาลี จ่าโทว่องแอบถ่ายรูปไว้และส่งไปให้ศรีสวาท เมื่อ ศรีสวาทได้รับจดหมายเห็นรูปบาดตาจึงหันไปหาเสียเซ้ง ซึ่งพี่ชายแนะนําให้รู้จักถึงเวลาที่เรือหลวงเจ้าพระยากลับ สู่น่านน้ำไทย จ่าโทว่องกับจ่าโทเอื้อมต่างตรงดิ่งไปหา ศรีสวาทยอดรัก เมื่อรู้ว่าศรีสวาทเปลี่ยนใจจึงหันกลับไป ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร

นักแสดง
จท. เอื้อม ชีวะกานันท์, ศรีสวาท สุวรรณชื่น, หลวงภรตกรรมโกศล, หลวงวิลาศปริวัตร, จท. ว่อง โลหิตนาวี, นาย ต. น่าม, จ.อ. แหวว ศรีษะเกษ, จ.ท. เที่ยง โลศิริ, จ.ต. จรัส แสงอุทัย, ดอกไม้ เสนะวีณิน, ใหญ่ ชูแสงทอง, แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, พ.จ.ต. ทองใบ แก้วงาม, จ.อ. สุดใจ, จ.ท. เติม รัตนาคม, จ.ท. สด รัตนาคม, จ.ท. เจือ พุ่มขจร, จ.ท. แป๊ะ ถนอมทัพ, นางโนนา, แซลลี เอลินา, เปซา เอลินา, นางระบําอียิปต์, เขียน ไกรกุล, พิศมัย อิ่มอุดม, พริ้มพราย อาจสกุล, ชั้น ชมจันทร์, เอม. อีวานซิดซ์, เค. อีวานซิดซ์, เอ.อี.มุกเตียร์, ฮะ มิ่งขวัญตา, เข็ง สง่าเนตร์

หมายเหตุ ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทําในต่างประเทศโดยหลวงกลฯ ซึ่ง เป็นช่างภาพยนตร์ที่กองทัพเรือจ้างให้ติดตามถ่ายทําภาพยนตร์บันทึกคณะ ทหารเรือไทยที่เดินทางไปรับเรือตอร์ปิโตจากประเทศอิตาลี ได้ถือโอกาส สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้น

Share this article :

แสดงความคิดเห็น