ค้นหาบล็อกนี้

Home » » บ่อพลอยมฤตยู

บ่อพลอยมฤตยู


บ่อพลอยมฤตยู

  • Release Date: 9 กันยายน 2475
  • Producer: ใช้ โชติประสิทธิ์
  • Screenwriter: จรัญ วุธาทิตย์
  • Starring: ใช้ โชติประสิทธิ์

บ่อพลอยมฤตยู

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ 
  • ฉายที่สิงคโปร์
  • บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทยตะวันตก
  • ผู้อํานวยการสร้าง ใช้ โชติประสิทธิ์
  • ผู้ประพันธ์ จรัญ วุธาทิตย์ 

นักแสดง

ใช้ โชติประสิทธิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...