Home » » เลือดทหารไทย

เลือดทหารไทย

 


เลือดทหารไทย

 • Release Date: 3 เมษายน 2478
 • Director: ขุนวิจิตรมาตรา
 • Producer: ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
 • Screenwriter: ขุนวิจิตรมาตรา
 • Starring: ร.อ. ม.ล. ขาบ กุญชรเลือดทหารไทย
Undaunte Sons of Siam

 • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง
 • ฉายที่ วัฒนากร, ควีนส์
 • บริษัทสร้าง สํานักงานโฆษณาการ, กระทรวงกลาโหม, ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
 • กรรมการฝ่ายกระทรวงกลาโหม นายพันเอก พระสราภัยสฤษฏิการ, นายพันเอก พระประจนปัจจนึก, นายพันโท หลวงพรหมโยธี, นายพันโท หลวงวิจักษ์กลยุทธิ์, นายนาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ, นายพันตรี หลวงอาวุธ วิชาชาญ, นายเรือเอกชลิต กุลกํามธร, นายร้อยเอก หลวงเจริญจรัมพร
 • กรรมการฝ่ายสํานักงานโฆษณาการ นายพันตรีหลวงรณสิทธิพิชัย, นายพันตรีหลวงราชานุรักษ์, หลวงกลการเจนจิต
 • กรรมการจัดทํา มานิต วสุวัต, ขุนวิจิตรมาตรา
 • ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารบก นายพันโท หลวงพรหมโยธี
 • ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารเรือ นายเรือเอกชลิต กุลกํามธร
 • ที่ปรึกษาทางเทคนิคทหารอากาศ นายร้อยเอก หลวงเจริญจรัมพร
 • ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต
 • ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา
 • ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา
 • ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต
 • ผู้ช่วยถ่ายภาพ กระแสร์ วสุวัต, ศรีสุข วสุวัต
 • ผู้ออกแบบฉาก หลวงภรตกรรมโกศล, นายพันตรี หลวงอาวุธวิชาชาญ
 • ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
 • ผู้ช่วยบันทึกเสียง นายร้อยตรีจินดา วงษ์ไพบูลย์
 •  ผู้ทําดนตรีประกอบ นาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ


เรื่องย่อ

นาวาตรี หลวงสหะนาวิน ผู้บังคับหมวดหน่วยรบประจําเรือรบหลวงสุโขทัย นําทัพประลองยุทธใหญ่ทางทะเลจึงได้รับคําสั่งเลื่อนยศพร้อมกับคนอื่น ๆ คืนวันรุ่งขึ้น ได้มีงานเลี้ยงบนเรือรบหลวงสุโขทัย หลวงสหะนาวินได้พบ พาณี นรกุล น้องสาวของ เรือเอกปรีชา นรกุล ก็รู้สึกหลงรัก เช่นเดียวกับ พันตรีหลวงกฤษณะสงคราม เพื่อนสนิท หลวงสหะนาวินจึงหลีกทางให้
จนกระทั่งประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามรัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการตาม ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกันพระราชอาณาจักร ที่ พลโท พระยานรกุลร่างขึ้น แต่ขณะนั้นเองมีกลุ่มคนคิดขายชาติ นําโดย วิญญู เป็นหัวหน้า ต้องการขโมยร่างแผนป้องกัน พระราชอาณาจักร จึงให้อุดมกับเฉลิมลอบไปขโมยในงาน วันเกิดพระยานรกุลที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมา


เมื่อถึงวันงาน อุดมลอบเข้าไปขโมยร่างแผน ป้องกันพระราชอาณาจักรในบ้านพระยานรกุลสําเร็จ แต่ ขณะที่กําลังปืนลงมาจากตึก หลวงกฤษณะมาเห็นเข้าจึงยิงอุดมเสียชีวิต เฉลิมซึ่งคอยดูต้นทางอยู่รีบวิ่งไปฉวยแผนป้องกันพระราชอาณาจักรและหลบหนีไปได้ หลวงกฤษณะถูกเรียกเข้าประจํากรมด่วน เนื่องจากรัฐบาลประกาศสงครามแล้ว นายเรือเอกปรีชาจึงเสียสละ ออกรับแทนว่าตนเป็นผู้ยิงอุดมเสียชีวิต หลวงกฤษณะจึงได้ไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ หลังจากนั้นตํารวจก็ได้รับแจ้งว่าร่างแผนป้องกันพระราชอาณาจักรหายไป เมื่อสอบปากคํา นงลักษณ์ ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ ตํารวจจึงรีบไปดักรอผู้ต้องสงสัยที่สถานเบียร์ฮอลล์ “โอดี” และ จับวิญญและเฉลิมพร้อมของกลางได้ นายเรือเอกปรีชา จึงได้รับการปล่อยตัวไปเป็นผู้บังคับหมู่เรื่อยามฝั่ง กองทัพ บก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศไทยเคลื่อนทัพสู่ กสนามรบ และได้ชัยชนะกลับมา นักแสดง

ร.อ. ม.ล. ขาบ กุญชร เป็น พ.ต. หลวงกฤษณะสงคราม
จําเนียร อินทรนิลวัต เป็น พาณี นรกุล
นาวาตรี หลวงสุภีอุทกธาร เป็น นาวาตรี หลวงสหะนาวิน
เรือเอก หลวงประดิยัตนาวายุทธ เป็น เรือเอก ปรีชา นรกุล
จํารุ กรรณสูตร เป็น นงลักษณ์ สหะนาวิน
นายพันโท หลวงประสิทธิ์ยุทธศิลปะ เป็น นายพลโท พระยานรกุล
ร.ท. ม.ล. คํารน สุทัศน์ เป็น ร.ท. เฉิด ภักดีพันธ์
พ.ต. หลวงสารานุประพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหม
พ.ต. หลวงประชานุรักษ์ เป็น วิญญ
มานิตนเรศร์ เป็น อุดม ไชยประสิทธิ์
ร.ท. เขียน ธีมากร เป็น เฉลิม บุญโรจน์
ร.ต.อ. เอ็ด ณ ป้อมเพ็ชร์ เป็น นายตํารวจสันติบาล

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง เลือดทหารไทย พ.ศ. 2475

เลือดทหารไทย เป็นหนังทหาร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สามเหล่าทัพ ร่วมกันสร้างในนามของสำนักงานโฆษณาการ และเป็นหนังปลุกใจ ที่แสดงถึงศักยภาพของกองทัพไทย

มีเพลงประกอบ 6 เพลง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น