Home » » โหดเนื้อหิน

โหดเนื้อหิน

โหดเนื้อหิน

ผู้กำกับ : ศักดิ์มรกต


เนื้อเรื่องย่อ: ภาพยนตร์บู๊ล้างผลาญ เมื่อความไม่เป็นธรรมบังเกิดขึ้น แม้เป็นหญิงก็ไม่หวั่นลูกผู้หญิงจึงต้องหันมาจับอาวุธเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม


นักแสดง:

สรพงศ์ ชาตรี  

ดวงเดือน จิไธสงค์  

ประกายมาศ หงส์ทอง  

ฤทธิ์ ลือชา

Share this article :

แสดงความคิดเห็น