Home » » นายอำเภอคนใหม่

นายอำเภอคนใหม่นายอำเภอคนใหม่ (2523)

สีบุญเรืองฟิล์ม  โดย 
พันคำ ประกันคุณภาพ
ความสุขปีใหม่เพื่อชีวิตใหม่ 2524
อำนาจมืด  อิทธิพลเถื่อน  และผู้แสวงหาความยุติธรรม
ย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้!

นายอำเภอคนใหม่
สามยอดดาราเอกพบกันครั้งแรกและครั้งเดียว
สมบัติ เมทะนี  สรพงศ์ ชาตรี  จารุณี สุขสวัสดิ์

ร่วมด้วย 20 ดาราเอกที่ท่านชอบ
ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ,
สุเชาว์ พงษ์วิไล, บู๊ วิบูลย์นันท์, เสถียร ธรรมเจริญ,
ณัฐ ไชยยงค์, ราม มารุต, สรศาสตร์, ธิเบต, ณรงค์,
และ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, เตือนตา,
เสน่หา หอทิพย์, ยอดสร้อย โกมารชุน, ชูศรี มีสมมนต์

พันคำ  กำกับการแสดง

ธวัชรินทร์-แสงเพชร  บทประพันธ์

โศจิรัตน์ บุญเรือง  บทภาพยนตร์

แสวง ดิษยวรรธนะ  ถ่ายภาพ

สีบุญเรืองฟิล์ม  จัดจำหน่าย

*ใบปิดวาดโดย  ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น