ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ผมรักคุณ

ผมรักคุณ

 


นัฐพงศ์ภาพยนตร์
โดย นัฐพงศ์ ทองศิริ เสนอ
ภูผาเปรียบ “หัวใจรัก” สลักมั่น
ท้องนภานั่นคือ “ความรัก” อันไพศาล
เปรียบปรานเช่น “ผมรักคุณ”
ผมรักคุณ
ไพโรจน์ สังวริบุตร พิศมัย วิไลศักดิ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เศรษฐา ศิระฉายา, รุ่งนภา กลมกล่อม, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พัชรา กุญชร, บู๊ วิบูลย์นันท์,
วิชา วัชระ, ประพันธ์ ลมูลวงศ์, มารศรี
ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง
นัฐพงศ์ ทองศิริ อำนวยการสร้าง
ไวย วิทยา บทภาพยนตร์
ชาญ คำเปลี่ยน ถ่ายภาพ
ปราจีณ ทรงเผ่า เพลง
ประยุทธ ลีลาไว ดำเนินงานสร้าง
ถ่ายทำที่เนปาล “หลังคาของโลก”
*ใบปิดวาดโดย SUPER TEEM

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

  ภาพยนตร์ [ แก้ ] ปี ภาพยนตร์ บทบาท หมายเหตุ 2540 อันดากับฟ้าใส อันดามัน 2541 303 กลัว กล้า อาฆาต กุ กุศลส้าง" 2546 คนสั่งผี ปิโรญาณ 2...