Home » » พ่อเสือลูกสิงห์

พ่อเสือลูกสิงห์

 

อาทิตย์ฟิล์ม โดย ไชยา สุริยัน เสนอ
พ่อเสือลูกสิงห์
จากบทประพันธ์ของ รพีพร
ไชยา สุริยัน กำกับการแสดง
ไชยา สุริยัน กรุง ศรีวิไล พิศมัย วิไลศักดิ์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ
ไพโรจน์ ใจสิงห์ อุเทน บุญยงค์
ภูมิ พัฒนายุทธ, สมชาย สามิภักดิ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
กฤษณะ อำนวยพร, มารศรี อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์,
ล้อต๊อก, แป้น ปลื้มสระไชย, เทียนชัย, ด.ช.กฤชชา
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
เทียมแข จรูญโรจน์ ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง
พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น