Home » » หงส์ฟ้า

หงส์ฟ้า

 

ส.นาวีภาพยนตร์
ชมกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ดินแดนที่ชนชาวจีนแสนหวง
และความแออัดของมหานครเซี่ยงไฮ้
หงส์ฟ้า
ของ ส.ภาณุรังษี
จินตกานนท์ กำกับ
ชมบทบาทใหม่ของ สินจัย หงษ์ไทย
ดาราตุ๊กตาทอง 2 ตัวซ้อนคนล่าสุด!
สินจัย หงษ์ไทย อภิชาติ หาลำเจียก
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เมตต์, อัญชลี ชัยศิริ,
ยอด นครนายก, ท้วม ทรนง, เสกสิทธิ์, ประพิศ,
นภาพร หงสกุล, ลัดดาวัลย์, เชาวลิต, บรรพต
วิชัย อ๋องสุวรรณ อำนวยการสร้าง
ณัฐรินทร์-พญางู ผู้ช่วยกำกับฯ
ปวาฬ จินตกานนท์ ที่ปรึกษา
ก้องเกียรติ ถ่ายภาพ
ส.นาวีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น