Home » » หนึ่งน้องนางเดียว

หนึ่งน้องนางเดียว

 

วิชัยภาพยนตร์ โดย
วิชัย อ๋องสุวรรณ อำนวยการสร้าง
สุดยอดผู้แสดงนำ ตุ๊กตาทองชาย สมบัติ เมทะนี
สุดยอดตุ๊กตาทองและอีกหลายรางวัลหญิง
พิศมัย วิไลศักดิ์
สุดเด่นในประเทศและนอกประเทศ ทาริกา ธิดาทิตย์
สุดใหม่ของพระเอก ณัฐ ไชยยงค์
สุดยอดตลกหญิง ชูศรี มีสมมนต์
สุดดังจาก ปอบผีฟ้า แม่เฒ่าเกษม สุวรรณภาค
หนึ่งน้องนางเดียว
ของ ชลอ สรนันท์
สุดดังเมื่อ 22 ปี ที่ประทับใจท่านผู้ชมมาแล้วทั่วประเทศ
สุดยอดผู้สร้างบทภาพยนตร์ ส.อาสนจินดา
สุดยอดผู้กำกับยักษ์ใหญ่
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ อำนวยการปรึกษา
โกมินทร์ กำกับการแสดง
และสุดยอดผู้แสดงเจนจัดอีกมากมาย เช่น
สุรชาติ ไตรโภค, ประวิทย์, มารศรี อิศรางกูร,
อาภรณ์, ประพิศ, สวาท, หลวงพรต,
นภาพร หงสกุล, ชัย ราชพงษ์, อ.จ.จรูญ ตาทิพย์
เทพา กำกับบท
ปานศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ถ่ายภาพ
ละเอียด อ๋องสุวรรณ ดำเนินงานสร้าง
จำเริญ พูนวรลักษณ์ อุปการะ
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น