Home » » พ่อครัวหัวป่าก์

พ่อครัวหัวป่าก์

 


บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด ร่มกับ ช.พจน์ฟิล์ม เสนอ
นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง
พ่อครัวหัวป่าก์ จากเรื่องเดิมของ กนกเรขา ผู้ประพันธ์ “พ่อไก่แจ้”
ไพโรจน์ สังวริบุตร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สุประวัติ ปัทมสูต, เศรษฐา ศิระฉายา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช,
ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, สุพรรณ บูรณพิมพ์
ตำรับหัวเราะ คับบ้าน
พรพจน์ กำกับการแสดง
รัชนีวรรณ กนิษฐเสน ดำเนินงาน
โสภณ เจนพานิชย์ ถ่ายภาพ
“ไก่อ่อน” ธนาชัย ชิโนทัย สร้างบท
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น