Home » » ไฟรักใต้น้ำ

ไฟรักใต้น้ำ

 

แสนทวีโปรดัคชั่น เสนอ
รักแท้ที่เย็นชา ต่อให้รักล้นฟ้า
ก็ยังเกิดปัญหารักแห่งชีวิตได้ เป็น...
ไฟรักใต้น้ำ
สรพงศ์ ชาตรี ลลนา สุลาวัลย์
พบนางเอกใหม่ พิมพ์ใจ พรหมมาลี
ภิญโญ ปานนุ้ย, ประมวล วามสิงห์, สมชาย สามิภักดิ์,
จันทนา ศิริผล, รุ่งทิวา และ อดิศักดิ์
วรรณี ตันศรีสกุล อำนวยการสร้าง
อดิศักดิ์ รัตนศักดิ์วิบูลย์ ดำเนินงานสร้าง
สมศักดิ์ โตประทีป ถ่ายภาพ
แมน ธีระพล กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น