Home » » พรุ่งนี้ก็สายเกินไป

พรุ่งนี้ก็สายเกินไป

 

ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น
โดย รุจน์ รณภพ
ขอเสนอผลงานที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางจิตใจ และความเป็นจริง...
โลกขาดความรัก...ไม่ร้ายเท่า หนุ่มสาวขาดความอบอุ่น...
พรุ่งนี้..ก็สายเกินไป
พบกันครั้งแรก
จตุพล ภูอภิรมย์ พิศมัย วิไลศักดิ์ ลลนา สุลาวัลย์
ไกรลาศ เกรียงไกร, สมจินต์ ธรรมทัต, พงษ์ลดา พิมลพรรณ,
และขอแนะนำ สกรรจ์ รามบุตร เทพบุตรจอเงินคนล่าสุด
อรัญ สวนสโมสร ถ่ายภาพ
วุฒิ วรรธโณทัย ผู้ช่วยผู้กำกับ
เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น