Home » » เพชรมหากาฬ

เพชรมหากาฬ

 

วิบูลย์นันท์ภาพยนตร์ เสนอ
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี
นัยนา ชีวานันท์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ดารารับเชิญ ชัยยะ ปั้นสุวรรณ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช,
มานะ แพร่พันธุ์, ประสพ ปิ่นน้อย
เพชรมหากาฬ
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดามพ์ ดัสกร,
ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร ครรชิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, โขมพัสตร์ อรรถยา,
รุจิรา อิศรางกูร, พิภพ ภู่ภิญโญ, พิศ,
เปิดบางกระบือ, มิส แครอล, สมชาย สามิภักดิ์,
จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, รัชชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฯลฯ
เทียว ธารา สร้างบท
สุรกิจ โอฬาวนิช ถ่ายภาพ
จิตติน ลำดับภาพ
วงศ์ปิติ อำนวยการสร้าง
บู๊ วิบูลย์นันท์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น