Home » » ผานกเค้า

ผานกเค้า

 

สุมาลีภาพยนตร์ เสนอ
นวนิยายเรื่องฮิตจาก นิตยสาร บางกอก
ผานกเค้า
ของ เทอด ธรณินทร์
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
มานพ อัศวเทพ ทาริกา ธิดาทิตย์
ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, บู๊ วิบูลย์นันท์,
วัฒนา กีชานนท์, สิงห์ มิลินทราศัย, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
เมือง อพอลโล่, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
อรสา อิศรางกูร, โสภา สถาพร, โขมพัสตร์ อรรถยา,
กฤษณะ อำนวยพร, สมจินต์ ธรรมทัต, อาจิตต์, ทองฮะ
และผู้แสดงอีกมาก
พร้อม รุ่งรังษี สร้างบท
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
สุมาลี ทองหล่อ อำนวยการสร้าง
โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ไข่

Share this article :

แสดงความคิดเห็น