Home » » ช่างเขาเถอะ

ช่างเขาเถอะ

 

ธรรมจักรภาพยนตร์  เสนอ

ผลงานอันละเอียดอ่อนของ  เสถียร ธรรมเจริญ

“ช่างเขาเถอะ” ท่องให้ขึ้นใจ ใครจะทำอะไรเราก็ช่างเขาเถอะ

ถ้ามันหนักนักก็ซัดมันเข้ามั่ง

แล้วเราก็มานั่งปลงว่า...

“ช่างเขาเถอะ”

ของ  ปณิดา  จากละครวิทยุคณะเกศทิพย์

สรพงศ์ ชาตรี  จารุณี สุขสวัสดิ์  นิรุตติ์ ศิริจรรยา  ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ

ดวงชีวัน โกมลเสน, เมตตา รุ่งรัตน์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร,

จันทนา ศิริผล, นภาพร หงสกุล และ รอง เค้ามูลคดี

ดาราเกียรติยศ  ดร.เสรี วงศ์มณฑา

อรนุช  สร้างบท

ประวิทย์  ถ่ายภาพ

มนทิรา  อำนวยการสร้าง

เสถียร ธรรมเจริญ  กำกับการแสดง

ภาพยนตร์เพื่อชาติ-ราษฎร์-รัฐ ที่แน่ชัดคือกระเป๋าตัวเอง

*เกร็ด

-จารุณีได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้

Share this article :

แสดงความคิดเห็น