Home » » หมอบ้านนอก

หมอบ้านนอก

 


สุรสีห์ ผาธรรม เสนอ คุณธรรมที่ฝืนกฎหมาย
หมอบ้านนอก
สุพงษ์ ผาธรรม กำกับการแสดง
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ จารุณี สุขสวัสดิ์
แสงเดือน ดารา, ดู๋ ดอกกระโดน, ตะวัน บรรเจิด,
อุดม พลแสน, แป๋ว ชวนชื่น, สุภาพ พลตาล,
ต้น โตมร, คม ท่าข้าม
ศิลปินรับเชิญ
สุชาติ แสงธรรม, จุฬาพรรณ ไกรฤกษ์, มิสเตอร์ ยาร์บ
ดาวน้อย สีบุญเรือง-รักษ์ หล่อเกษมสานต์-โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์
อุปการะ
อิสระ หลาวทอง-มงกุฎ พวงช้อย กำกับศิลป์
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
แสนยานุภาพ สังขวนิช บทภาพยนตร์
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย สัมฤทธิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น