Home » » คีตราชัน


เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี ความยาว 70 นาที โดยมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และความสนพระราชหฤทัยด้านดนตรี รวมถึงสอดแทรกเกร็ดสาระความรู้เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ที่ยังคงได้รับความนิยมในหมู่พสกนิกรยาวนานถึงปัจจุบัน


ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “คีตราชัน” แบ่งออกเป็น 7 ช่วงโดยเริ่มตั้งแต่ภาพพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองค์ และย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้นยังทรงเริ่มฝึกดนตรี โดยทรงมีความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในดนตรีแจ๊ส ท่วงทำนองอันงดงามของบทเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดระยะเวลา 50 ปี สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของชีวิตในอารมณ์ต่างๆ ทุกเพลงล้วนมีความหมายอันลึกซึ้ง ที่สำคัญคือ การที่ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกในพระราชหฤทัยสู่จิตใจของพสกนิกร ทำให้ความผูกพันระหว่างปวงชนกับพระมหากษัตริย์แนบแน่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน


“คีตราชัน” ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ บริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) และมอบให้บริษัท กันตนา โมชั่นพิคเจอร์ จำกัด จัดสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2539 จัดฉายรอบปฐมทัศน์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2539 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ความยาว: 70 นาที

วันที่เข้าฉาย: 20 ธันวาคม 2539

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

ผู้กำกับ : อุดมศิลป์ ปัจชัยโย ครอบครัวของโจ๋ย้ายบ้านบ่อยโจ๋จึงไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงลิดาที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ แต่พ่อของทั้งสองมีเรื่องทะเลา...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates