Home » » ยอดรักยอดพยศ

ยอดรักยอดพยศ

อำนวยไชยโปรโมชั่น เสนอ

ภาพยนตร์รักประทับจิต..ชีวิตซาบซึ้งหัวใจ
แสนยากร กำกับการแสดง
เงินตรานั้นพอหาได้..น้ำใจนั้นหายากยิ่ง
ยอดรัก...ยอดพยศ
จารุณี สุขสวัสดิ์ เกรียงไกร อุรหะนันท์
ธิติมา สังขพิทักษ์, พรรพรรณ เกษมมัสสุ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,
อำนวย ศิริจันทร์, อ้วน โดเรมอน, องคต เล่นไม่ยาก
และ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ดาราเกียรติยศ มยุรา มนะสิการ
ดอน ภุมริน-กิตินัดดา บทประพันธ์
ไชยวัฒน์ ชุมพลวงศ์ ที่ปรึกษา
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
อำนวย พีระขำ ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร
Share this article :

แสดงความคิดเห็น