Home » » สมปรารถนา

สมปรารถนาผู้กำกับ : เอกลักษณ์

สมปรารถนา เด็กประถมที่พิการมาตั้งแต่กำเนิด อาศัยกับแม่ในบ้านเช่า เพราะพ่อของเธอติดคุกด้วยข้อหาฆ่าคนตาย แม่ของสมปรารถนามีอาชีพผ่าฟืนขาย ในทุกๆ วันสมปรารถนาต้องคลานไปโรงเรียนเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

สมปรารถนาเป็นเด็กตั้งใจเรียนและมีความฝันจะเรียนให้จบในชั้นสูงๆ ดังนั้นแม่ของเธอจึงพยายามอย่างหนักเพื่อหาเงินมาส่งเสียลูก แต่ชาวบ้านและครูในโรงเรียนกลับไม่เห็นด้วย พวกเขาต้องการให้สมปรารถนาลาออกจากโรงเรียน เพราะสงสารที่เธอต้องคลานไปโรงเรียนในระยะทางไกล

นักแสดง:

ศิริวรรณ วงศ์พรม  

เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ .... สมศรี 

อนุสรา จันทรังษี .... ครูศิริวรรณ 

กฤษดา กลิ่นภักดี  

ปฐมชัย ชมศรีเมฆ  

สรพงษ์ ชาตรี .... สันติ 


วันที่เข้าฉาย: 16 เมษายน 2537

Share this article :

แสดงความคิดเห็น