Home » » อรหันต์ซัมเมอร์

อรหันต์ซัมเมอร์

 

ผู้กำกับ : ภวัต พนังคศิริ

นักแสดง:

ธัชพล ชุมดวง .... หลวงพี่ใบบุญ 
ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ .... น้ำใส 
อรุณ ภาวิไล .... เฮียกอ 
ยอดชาย เมฆสุวรรณ .... พระอาจาร์ยสุขี 
กฤษกร ทรัพย์สงวน .... เณรขุนทอง 
ปดลเดช กมลาศัยกุล .... เณรข้าวปั้น 
โชติพัฒน์ ไชยรัตน์ .... เณรน้ำซุป 
ไชยธวัช คงมีสุข .... เณรบู๊ 
ปฏิภาณ กมลาศัยกุล .... เณรนะโม 

วันที่เข้าฉาย: 10 เมษายน 2551

Share this article :

แสดงความคิดเห็น