Home » » ไฟหนาว

ไฟหนาว

 


ไฟหนาว (2530)

แฮนด์อินแฮนด์โปรดักชั่น

เสนอ..ความสนุก..สะใจเมื่อถึงจุดเดือดที่ศูนย์องศา

ความเร่าร้อน...ที่แฝงอยู่เบื้องหลังความหนาวเหน็บ

ไฟหนาว

ผลงานเกียรติยศของ  กฤษณา อโศกสิน

ยุรนันท์ ภมรมนตรี  สินจัย หงษ์ไทย  เพ็ญ พิสุทธิ์

เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อรุณ (ซูโม่ตุ๋ย) ภาวิไล, 

ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชาลี อินทรวิจิตร, จันทนา ศิริผล, 

เจือ จันทร์กล่ำ, ราม มารุต, แววมณี วันทนา

ขอแนะนำหนูน้อยน่ารัก  ด.ญ.โน้ต วรรณโรจน์

ให้เกียรติร่วมแสดงและที่ปรึกษา  รุจน์ รณภพ

ชาติ รอบกิจ  กำกับการแสดง

สราวุฒิ วุฒิชัย  ถ่ายภาพ

เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์  ดำเนินงานสร้าง

ดูหนัง ไฟหนาว

Share this article :

แสดงความคิดเห็น