Home » , » ห้องที่จัดไม่เสร็จ

ห้องที่จัดไม่เสร็จ

 

บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน

ผลิตโดย : นฤมล นิลวรรณ

นักแสดง

กาญจนา จินดาวัฒน์ รับบทเป็น นวล
พิศมัย วิไลศักดิ์
ธำรง วิจิตรสาร
เด่นนภา จันทร์ยงค์
วรารัตน์ เทพโสธร
สุเชาว์ พงษ์วิไล
ดวงตา ตุงคะมณี
สุริยันต์ ปฏิพัทธิ์
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น