Home » » รางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2531

รางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2531

 รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2531 (ตุ๊กตาทอง) จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ณ ห้องส่งใหญ่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7พิธีกร

ลิขิต เอกมงคล
สินจัย เปล่งพานิช

ดี๋ ดอกมะดัน
นาตยา แดงบุหงา

ปัญญา นิรันดร์กุล
ดวงตา ตุงคะมณี

รณ ฤทธิชัย
จารุณี สุขสวัสดิ์


สาขาผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์เรื่อง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไฟว์สตาร์โปรดักชั่นคู่กรรม
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมสันติสุข พรหมศิริพ่อปลาไหล แม่พังพอน
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจินตหรา สุขพัฒน์คู่กรรม
ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมพิศาล อัครเศรณีพ่อปลาไหล แม่พังพอน
ผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมมยุรา ธนะบุตรพ่อปลาไหล แม่พังพอน
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมชาริยา รุ่งเรืองคนกลางเมือง
บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมชนะ คราประยูรทองประกายแสด
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสินี เต็มสงสัยพ่อปลาไหล แม่พังพอน
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมพจน์ พจนาตลาดพรหมจารี
รางวัลลำดับภาพและตัดต่อยอดเยี่ยมวรางคนาง ณ มโนรมอุบัติโหด
รางวัลออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยมวีรพงษ์ ธาราศิลป์คู่กรรม
รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมมะลิวัลย์ ด่านอุดมคู่กรรม
รางวัลแต่งหน้าและแต่งผมยอดเยี่ยมมนตรี วัดละเอียดตลาดพรหมจารี
รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมห้องบันทึกเสียงรามอินทราอุบัติโหด
เพลงประกอบยอดเยี่ยมบัตเตอร์ฟลายรักแรกอุ้ม
เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมชาย มีคุณสุตคนกลางเมือง
พากย์ชายยอดเยี่ยมรอง เค้ามูลคดีคู่กรรม
พากย์หญิงยอดเยี่ยมนัยนา เพิ่มสุริยาความรัก
ตลกหญิงยอดเยี่ยมน้อย โพธิ์งามเรือมนุษย์
ดาราร้ายชายยอดเยี่ยมโกวิท วัฒนกุลตลาดพรหมจารี
ดาราร้ายหญิงยอดเยี่ยมอภิรดี ภวภูตานนท์คนกลางเมือง
ภาพยนตร์ยอดนิยมบริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่นบุญชู ผู้น่ารัก

รางวัลพิเศษ ตุ๊กตาเงิน

สาขาผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์เรื่อง
รางวัลพิเศษ “ตุ๊กตาเงิน” ดาวรุ่งฝ่ายชายวรุฒ วรธรรมคู่กรรม
รางวัลพิเศษ “ตุ๊กตาเงิน” ดาวรุ่งฝ่ายหญิงลลิตา ปัญโญภาสแรงเทียน

งานรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2531
Share this article :

แสดงความคิดเห็น