ค้นหาบล็อกนี้

Home » » 4 สิงห์อิสาน

4 สิงห์อิสาน

4 สิงห์อิสาน (2512)สมบัติ เมทะนี วาสนา ชลากร ศศิธร เพชรรุ่ง
ทัต เอกทัต, สุวิน สว่างรัตน์, ประมินทร์ จารุจารีต
ชาณีย์ ยอดชัย, ชฎาพร วชิรปราณี, ไกร ครรชิต,
นุสรา แสงรัตน์, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์, หยาดรุ้ง ระพี,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชื้น, เถร, จุ๋มจิ๋ม, หมี, พิศ, โขน, แอ๋
และผู้แสดงประกอบนับพัน
4 สิงห์อิสาน

ของ ส.อาสนจินดา
ถ่ายทำในสมรภูมิ “แม้วแดง”
ด้วยเดชะบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชเจ้า
จึงดลบันดาลให้เขาทั้งสี่มีกำลังภายในไว้ ผจญมาร
เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทวีป

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...