Home » » สามปอยหลวง พ.ศ. 2517

สามปอยหลวง (2517)ยอดนิยายรักในแดนเอื้องเหนือ ที่ยังไม่มีเรื่องใดลบสถิติ
สวยสด..งดงาม..สนุกสนาน..เบิกบานหัวใจ
สามปอยหลวง
บทประพันธ์ของ เวทางค์

นัยนา ชีวานันท์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ มานพ อัศวเทพ
เมตตา รุ่งรัตน์, จรัสศรี สายะศิลปี, ชูศรี มีสมมนต์,
ขุนแผน, สิงห์ มิลินทราศรัย, ภูษิต อภิมัน, ดิสพงค์
พูลสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
จิตติน กำกับการแสดง
พยุง พึ่งศิลป์ อำนวยการสร้าง
ชาญ มหสรรค์ ที่ปรึกษา
รัชฟิล์มรามา จัดจำหน่าย

ยอดนิยายรักในแดนเอื้องเหนือ ที่ยังไม่มีเรื่องใดลบสถิติ…
สวยสด..งดงาม..สนุกสนาน..เบิกบานหัวใจ

สายปอยหลวง 2483

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates