Home » » สุดสายป่าน

สุดสายป่าน

สุดสายป่าน (2515)

พงศ์ไทยภาพยนตร์

A VICHIEN’S PRODUCTION ผลิตผลงานใหม่ปี 72
เสริมความใหม่ ให้ความแปลก แหวกด้วยฝีมือ
ยอด-เยี่ยม-ยิ่ง-ใหญ่
อดิสรณ์ กำกับการแสดง
ภาพยนตร์ 35 ม.ม.สีสโคประดับชาติ TWINSCOPE
ผลงานที่รับประกันด้วยเนื้อหาสาระ
สุดสายป่าน

นำโดย ครรชิต ขวัญประชา เพชรา เชาวราษฎร์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, มนัส บุณยเกียรติ,
อรสา อิศรางกูร, ทม วิศวชาติ, พฤหัส บุญหลง,
ฤทธี นฤบาล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, มารศรี อิศรางกูร,
ชุมพร เทพพิทักษ์, อภิญญา วีระขจร, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
จุรี โอศิริ, จอมใจ จรินทร์, ไท, หนึ่งนุช
โชน บุนนาค กำกับการถ่ายภาพ
พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
จิตติน ช่วยกำกับ
ลัดดา ประทัปสิงห์ อำนวยการสร้าง

*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เดช
-อดิสรณ์ เป็นนามแฝงในการกำกับการแสดงของ อดุลย์ ดุลยรัตน์ นักแสดงชื่อดังในยุคนั้น
-ชื่อวิเชียรใน A VICHIEN’S PRODUCTION คือ วิเชียร สงวนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพงศ์ไทยภาพยนตร์
-ระบบหนังแบบ Twinscope ที่โฆษณาอยู่บนใบปิดนั้น น่าจะเป็นชื่อที่ผู้สร้างตั้งมาเรียกเป็นลูกเล่น เพราะในเรื่องนี้นางเอกเป็นฝาแฝด ไม่ได้มีระบบนี้อยู่จริง
-สุดสายป่าน เป็นบทประพันธ์ของชูวงศ์ ฉายะจินดา

Share this article :

แสดงความคิดเห็น