Home » » เสือมังกร

เสือมังกร

เสือมังกร (2524)ปริทรรศน์ฟิล์ม เสนอ
ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ที่ผสมผสานความแปลกใหม่ไว้ทุกรส
ชม..กลเม็ดการต่อสู้ระหว่างเสือและมังกร
ที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงแห่งความมันส์
เสือมังกร


ผลงานกำกับของ…ชุติมา สุวรรณรัต
นำโดย สรพงศ์ ชาตรี มนตรี เจนอักษร
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ อำภา ภูษิต
ร่วมด้วย มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, อัศวิน รัตนประชา,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, วิทยา สุขดำรงค์, ชูศรี มีสมมนต์,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, เด๋อ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองแป๊ะ
และผู้แสดงประกอบชาวจีนฮ่อและไทยใหญ่อีกนับพัน
*ใบปิดวาดโดย นพดล

Share this article :

แสดงความคิดเห็น