Home » » เพชฌฆาตรัก

เพชฌฆาตรักสตาร์โปรดัคชั่น เสนอ…
ภาพยนตร์ชีวิตรัก ต่อสู้ ดุเด็ด เผ็ดมัน
สร้างจากเดิมพันด้วยชีวิต
35 สโคป สีอิสต์แมน
เพชฌฆาตรัก

ของ…พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์
สมบัติ เมทะนี พันคำ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์
และขอแนะนำ อุมา ไอยทิพย์ ในบทประทับใจ
ร่วมด้วย ชุมพร เทพพิทักษ์, บุศรา นฤมิตร, สุมาลี ทองหล่อ,
ดลนภา โสภี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, พนม นพพร, เทพ เทียนชัย…
ศานิต รุจิรัตน์ตระกูล-นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
“นันทวัต” กำกับบท-ผู้ช่วยผู้กำกับ
สมบัติ เมทะนี-ประกอบ แก้วประเสริฐ กำกับการแสดง
“แกรนด์ฟิล์ม” จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย SomDej

Share this article :

แสดงความคิดเห็น