Home » » ไฟกลางฝน

ไฟกลางฝนไฟกลางฝน (2534)
ข้อความบนใบปิด
กรุ๊ฟโฟร์โปรดักชั่น
ไฟเย็นเป็นฝนไหม้ ฝนกลายเป็น…ไฟ
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
“ไฟกลางฝน” TRIANGLE’S ROSE
นำแสดงโดย อภิรดี ภวภูตานนท์ ชนาวุธ ศรีอุบล
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, กลิ่นสี ชลิต, แก้ว มาลัยกร, อ๋อง ลิปตัน,
สมศักดิ์ อ่อนวิมล ขอแนะนำ จิตรลดา โกมลมาลย์
บทภาพยนตร์ ญณ
ดำเนินงานสร้าง สุรินทร์ ชะอุ่มพานิช
ที่ปรึกษา อุดมศักดิ์ ศรีบุญนาค
สุทัศน์ ถ่ายภาพ-กำกับการแสดง
Share this article :

แสดงความคิดเห็น