Home » » ท้องนาสะเทือน

ท้องนาสะเทือน

ท้องนาสะเทือน
ศุภชัยภาพยนตร์
โดย ศุภชัย โตสัมพันธ์ กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
ดามพ์ ดัสกร อรสา พรหมประทาน
“ใครฆ่าพ่อกู มึงอย่าอยู่ให้หนักแผ่นดิน”
เทิดทูนเกียรติลูกเสือชาวบ้าน
ให้เรากลับตัวเป็นคนดีได้ ซวด…ซวด
ท้องนาสะเทือน
ของ นิมิตร ภูมิถาวร
ลักษณ์ อภิชาติ, เมตตา รุ่งรัตน์, จำรูญ หนวดจิ๋ม,
สุพรรณ บูรณพิมพ์, สมพล กงสุวรรณ, ทัต เอกทัต,
สมจิตร ทรัพย์สำรวย, เทพ เทียนชัย, สังข์ทอง สีใส
และชุดขายหัวเราะโดย ล้อต๊อก
ส.อาสนจินดา สร้างบท
จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
สมบูรณ์ โตสัมพันธ์ อำนวยการสร้าง
ศุภชัยภาพยนตร์ ร่วมกับ สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น