Home » » ทหารอากาศขาดรัก

ทหารอากาศขาดรัก


ทหารอากาศขาดรัก

“มองส่งสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหม?
ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้น
ลูกทัพอากาศขาดรักพนอขอร้องยุพิน
ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม?”
ทหารอากาศขาดรัก
สมพงษ์ พงษ์มิตร อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สมพงษ์ พงษ์มิตร, สีเทา, ถนอม นวลอนันต์,
รอง เค้ามูลคดี, ท้วม ทรนง, พิภพ ภู่ภิญโญ,
สีดา พัวพิมล, จันทนา ศิริผล, นภาพร หงสกุล,
เกษม สวาวสุ, ก๊กเฮง, ทองแถม, ประพันธ์ กรมศิลป์,
แต๋ว ศรีสังข์, แสป ยอดสร้อย
อนุมาศ บุนนาค สร้างบท
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
ซีนีแล็ปโปรดัคชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น